Στη Flying Tiger Copenhagen θεωρούμε ότι οι υπεύθυνες πρακτικές κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της εταιρείας και την ανάπτυξη της επωνυμίας μας. Κατά την αγορά ενός προϊόντος Flying Tiger Copenhagen, επιθυμούμε οι πελάτες μας να είναι βέβαιοι ότι η παραγωγή του έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με δεοντολογικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, καθώς και ότι το προϊόν είναι ασφαλές για χρήση.

Το πλαίσιο Υπευθυνότητας που έχουμε θέσει εστιάζει σε πέντε τομείς:

- Προϊόντα: Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να βεβαιωθούμε πως τα προϊόντα μας είναι ασφαλή και διασκεδαστικά, καθώς και ότι παράγονται με αξιοπρεπείς και δίκαιες εργασιακές συνθήκες. Σε αυτόν τον τομέα εμπίπτουν τα προγράμματα Συμμόρφωσης προϊόντων και Υπεύθυνης προμήθειας τα οποία διαθέτουμε.

- Άνθρωποι: Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η εξασφάλιση ενός ευχάριστου, πολύπλευρου και ενδιαφέροντος περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους μας στα καταστήματα, τις αποθήκες και τα κεντρικά γραφεία μας, με ασφαλείς και δίκαιες εργασιακές συνθήκες, καθώς και ίσες ευκαιρίες για όλους.

- Πλανήτης: Ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει περιβαλλοντικές προκλήσεις οι οποίες απαιτούν τη δραστηριοποίηση όλων των μελών της κοινωνίας. Δεσμευόμαστε για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, εστιάζοντας ως εκ τούτου τις προσπάθειές μας σε δύο επίπεδα: 1) την εφοδιαστική αλυσίδα και 2) τα καταστήματά μας.

- Συνεργασίες: Η διεξαγωγή φιλανθρωπικού έργου αποτελεί διαχρονική μας δέσμευση και συνεργαζόμαστε με μια σειρά από οργανώσεις με στόχο την υποστήριξη όσων χρήζουν βοήθειας και τη συνεισφορά στις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

- Πολιτικές: Έχουμε αναπτύξει μια σειρά από πολιτικές οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι ενέργειές μας συνάδουν με τη δέσμευσή μας για Υπευθυνότητα, ενώ επίσης μας καθοδηγούν στη λήψη αποφάσεων. Όλες οι πολιτικές μας εγκρίνονται από τη διεύθυνση και υπόκεινται σε ετήσια αναθεώρηση.

ΕδώYμπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη δέσμευση και τις δράσεις μας όσον αφορά την υπευθυνότητα.